Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 listopada 2023 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji, których administratorem jest GPW Benchmark. Dotyczyło to również indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz Goldman Sachs Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS1033, OK0724, OK1025, PS1024 i WS0429.

Skład portfela indeksu według stanu na 27 listopada 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.