Skip to main content

Okresowa zmiana portfeli indeksów TBSP.Index i GPWB-BWZ

Po sesji w dniu 29 grudnia 2023 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji, których administratorem jest GPW Benchmark. Dotyczyło to również indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz Goldman Sachs Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS1033, OK1025, WS0428 i WS0429, zaś portfel indeksu opuściły obligacje serii OK0724 . Skład portfela indeksu według stanu na 22 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Okresową zmianę przeszedł także portfel indeksu GPWB-BWZ, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz Beta ETF Obligacji 6M. Skład portfela indeksu według stanu na 22 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.