Skip to main content

Okresowa zmiana indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 marca 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie oraz PKO Obligacji Rynku Polskiego.

W indeksie zaszły następujące zmiany:• obligacja opuszczająca indeks: DS1020;• zmiana liczby obligacji serii: DS1029, OK0722, PS0422, PS1024.

Poniższa tabela przedstawia skład portfela indeksu TBSP.Index po okresowej zmianie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.