Skip to main content

Korekta nazdzwyczajna indeksu mWIG40

W wyniku korekty nadzwyczajnej, po sesji w dniu 28 czerwca 2013 r. z listy uczestników indeksu mWIG40, którego zachowanie naśladuje fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI, zostały wykreślone akcje spółki Bioton. Korekta ta wynikała z metodologii indeksów giełdowych, zgodnie z którą indeksie tym nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentu MINUS 5 i/lub Strefy Niższej Płynności.

W miejsce akcji spółki Bioton do portfela indkesu mWIG40 zakwalifikowano 307 556 000 akcji spółki Rovese.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.