Skip to main content

Likwidacja funduszu indeksowego Ipopema Short Equity

30 czerwca 2023 roku subfundusz Ipopema Short Equity wchodzący w skład funduszu parasolowego Ipopema SFIO zarządzanego przez Ipopema TFI został przekształcony w subfundusz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych. Tym samym kolejny fundusz indeksowy odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 short zakończył działalność (na początku ubiegłego roku zlikwidowany został fundusz Altius Short). Obecnie jedynym funduszem indeksowym o takim profilu inwestycyjnym jest Quercus Short. W sumie w Polsce funkcjonuje obecnie 28 funduszy indeksowych.

Fundusz Ipopema Short Equity funkcjonował ponad 10 lat – został utworzony w grudniu 2012 r. i był jednym z najstarszych działających funduszy indeksowych w Polsce. Nie zdobył on nigdy dużej popularności – najwyższe aktywa osiągnął w lutym 2022 r. (83,2 mln zł).

Ipopema TFI zarządza obecnie jednym funduszem indeksowym – jest to Ipopema m-Indeks FIO, którego aktywa na koniec maja 2023 roku wynosiły 9,8 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.