Skip to main content

Informacja GPW dla uczestników Subfunduszu LYXOR WIG20 UCITS ETF

  • Lyxor WIG 20 UCITS ETF (ETFW20L) będzie notowany na GPW do 28 kwietnia br.  
  • Po wycofaniu Lyxor WIG20 UCITS ETF, na GPW notowanych będzie 8 funduszy typu ETF, w tym dwa oparte na indeksach z warszawskiej giełdy: BETAW20TR oraz BETAM40TR.

W związku z otrzymaniem informacji od MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d’investissement à capital variable (Emitent) o zawieszeniu subskrypcji i umorzeniu udziałów w ramach Subfunduszu LYXOR WIG20 UCITS ETF, skutkującym likwidacją funduszu, GPW informuje, że ostatnim dniem notowania tego funduszu na GPW będzie 28 kwietnia 2021 r.  

ETF na WIG20 jest jednym z grupy likwidowanych funduszy przez tego emitenta. Decyzja została podjęta w wyniku systematycznej rewizji produktów dokonywanej przez emitentów ETFów. 

Emitent informuje, że likwidacja funduszu nastąpi zgodnie z zasadami i na warunkach opisanych w Prospekcie Emisyjnym Funduszu. Decyzja o wycofaniu jednostek funduszu z obrotu po sesji 28 kwietnia br. dotyczy wszystkich giełd, na których są one notowane.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji o procesie umorzenia jednostek inwestorzy proszeni są o kontakt z emitentem lub ze swoim biurem maklerskim. 

Na GPW notowany jest w dalszym ciągu inny ETF oparty na WIG20TR – BETAW20TR, replikujący fizycznie indeks. 

Na GPW notowanych będzie 8 funduszy typu ETF: BETAW20TR, BETAM40TR, BETAW20ST, BETAW20LV, BETANDXPL, BETASPXPL, ETFSP500, ETFDAX. 

GPW oczekuje w najbliższych miesiącach kolejnych debiutów funduszy typu ETF. 

Więcej informacji o notowanych na GPW ETFach znajduje się na: https://www.gpw.pl/etfy 

Komunikat Emitenta wraz z danymi kontaktowymi dla inwestorów znajduje się na: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/about-us/news/notice-to-holders/likwidacja-lyxor-wig-20-ucits-etf

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.