Skip to main content

Zwiększona aktywność inwestorów przed likwidacją funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF

Już za 6 dni, 28 kwietnia 2021 roku, zakończy się notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie – pierwszego ETF-a wprowadzonego na warszawską giełdę. Informacja o likwidacji funduszu opublikowana na początku kwietnia, zgodnie z tym czego należało oczekiwać, spowodowała zdecydowany wzrost aktywności inwestorów giełdowych. Średnia dzienna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszu w bieżącym miesiącu (do 21 kwietnia włącznie) wyniosła 1,29 mln zł i była kilkukrotnie większa niż w trzech poprzednich miesiącach 2021 roku (0,35 mln zł w styczniu, 0,25 mln zł w lutym i 0,20 mln zł w marcu) (por. poniższy wykres).

W kwietniu zwiększyła się również, choć w nieco mniejszej skali, liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF. Średnio dziennie zawierano 77 transakcji, podczas gdy w marcu było ich 33, w lutym 35, a w styczniu 58. Istotnie wzrosła także średnia wartość jednej transakcji, co może wskazywać zamykanie pozycji przez nieco zasobniejszych inwestorów. W kwietniu średnia wartość transakcji funduszem ETF Lyxora odwzorowującym wyniki indeksu WIG20TR wyniosła 16,7 tys. zł, podczas gdy w marcu było to 6,1 tys. zł, w lutym 7,2 tys. zł, a w styczniu 6,1 tys. zł (por. poniższy wykres).

Należy przypuszczać, iż wyraźny wzrost obrotów tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF można będzie obserwować w przyszłym tygodniu, czyli tuż przed ostatnim dniem ich notowania. Czy faktycznie tak się stanie, przeanalizujemy za tydzień.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.