Skip to main content

Wrzesień 2023 r.

Napływ netto kapitału do funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych w latach 2003-2022 w podziale na 5% najtańszych funduszy, fundusze które znalazły się w gronie 5-10% najtańszych funduszy oraz fundusze które znalazły się w gronie 10-20% najtańszych funduszy (w mld USD)

Źródło: B. Armour, Z. Evens, 2022 U.S. Fee Fund Study, Morningstar, August 2023, s. 14.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.