Skip to main content

Wrzesień 2022 r.

Udział funduszy pasywnych w sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych (długoterminowych funduszy otwartych i funduszy ETF) w Stanach Zjednoczonych w latach 2013-2021

J. Rekenthaler, Will the Fund Industry Ever Change?, Morningstar, 4.08.2022.

Uwaga: Wartości przekraczające w danym roku poziom 100% (od roku 2015 do 2020) oznaczają, że w tym okresie fundusze aktywnie zarządzane odnotowały odpływ netto kapitału (ujemną sprzedaż), a fundusze pasywne zanotowały napływ netto kapitału (dodatnią sprzedaż).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.