Skip to main content

Trzy ETPs na soję, cukier i pszenicę w ofercie Teucrium Trading

19 września 2011 r. amerykańska firma Teucrium Trading specjalizująca się w instrumentach typu ETP (exchange-traded product) dających ekspozycję na pojedyncze surowce i towary rolne wprowadziła na platformę NYSE Arca trzy swoje nowe produkty. Według Teucrium Trading są to – obok uruchomionego w czerwcu 2010 r. Teucrium Corn Fund – pierwsze tego typu instrumenty finansowe na rynku amerykańskim, które oferują ekspozycję na ceny pojedynczych towarów rolnych.

Teucrium Soybean Fund dąży do odzwierciedlenia dziennych zmian cen (w ujęciu procentowym) średniej ważonej trzech serii kontraktów futures na soję (Soybean Futures Contracts) notowanych na Chicago Board of Trade (CBOT). Drugi najbliższy wygasający kontrakt ma wagę 35%, trzeci najbliższy wygasający kontrakt ma wagę 30%, a kontrakt wygasający w listopadzie (następujący po miesiącu, w którym wygasa trzeci najbliższy kontrakt) ma wagę 35%.

Teucrium Sugar Fund dąży do odzwierciedlenia dziennych zmian cen (w ujęciu procentowym) średniej ważonej trzech serii kontraktów futures na cukier (Sugar No. 11 Futures Contract) notowanych na giełdzie towarowej ICE Futures (US). Drugi najbliższy wygasający kontrakt ma wagę 35%, trzeci najbliższy wygasający kontrakt ma wagę 30%, a kontrakt wygasający w marcu (następujący po miesiącu, w którym wygasa trzeci najbliższy kontrakt) ma wagę 35%.

Teucrium Wheat Fund dąży do odzwierciedlenia dziennych zmian cen (w ujęciu procentowym) średniej ważonej trzech serii kontraktów futures na pszenicę (Wheat Futures Contract) notowanych na Chicago Board of Trade (CBOT). Drugi najbliższy wygasający kontrakt ma wagę 35%, trzeci najbliższy wygasający kontrakt ma wagę 30%, a kontrakt wygasający w grudniu (następujący po miesiącu, w którym wygasa trzeci najbliższy kontrakt) ma wagę 35%.

W przypadku wszystkich ww. instrumentów finansowych opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 1,00% w skali roku.

Zdaniem szefa Teucrium Trading Sal`a Gilbertie`go dynamiczny rozwój gospodarek wschodzących (głównie Chin, Indii i Brazylii) oraz populacji w tych krajach sprawia, iż popyt i wykorzystanie kukurydzy, soi i cukru powinno szybko rosnąć. To z kolei stworzy znakomite możliwości inwestycyjne na rynkach tych towarów rolnych. W przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych (tzw. pierwszej generacji) zorientowanych na rynek towarowy, które w swoich portfelach posiadają tylko kontrakty futures wygasające w określonym miesiącu, produkty Teucrium charakteryzują się zdywersyfikowaną strukturą portfela kontraktów futures zapadających w różnych okresach czasu, co powinno istotnie zredukować koszty rolowania kontraktów, a w efekcie skutkować wyższymi stopami zwrotu.

Należy dodać, iż od lutego 2011 r. w ofercie Teucrium Trading znajdują się także dwa exchange-traded products dające ekspozycję na surowce energetyczne: Teucrium Natural Gas Fund oraz Teucrium WTI Crude Oil Fund.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.