Skip to main content

Ponad 115 mld USD nowego kapitału trafiło do funduszy ETF i instrumentów typu ETP w październiku

Jak poinformowała spółka ETFGI – niezależna brytyjska firma konsultingowa i doradcza monitorująca rynki funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie – wartość aktywów zainwestowanych w ww. instrumenty finansowe wzrosła w październiku 2022 r. o 6,2% do 8,87 biliona dolarów. Według danych ETFGI napływ netto kapitału do ETF-ów i ETP w minionym miesiącu wyniósł 116,12 mld USD, co  oznacza że był to 41. miesiąc z rzędu dodatniego salda nabyć i umorzeń. Od początku roku do ETF-ów i ETP trafiło netto już 708,37 mld USD. Rezultat ten jest drugim w historii – jedynie w 2021 r. napływ netto kapitału do ETF- i ETP był w analogicznym okresie wyższy (1,04 bln USD).

Wzrost aktywów funduszy ETF i instrumentów typu ETP w październiku wynikał nie tylko z napływu nowego kapitału, ale także z wyraźnej poprawy koniunktury na rynkach akcji, głównie na rynkach rozwiniętych. Według Deborah Fuhr – założycielki, właścicielki i partnera zarządzającego ETFGI – w minionym miesiącu indeks S&P 500 zyskał na wartości 8,10%, choć od początku roku jest nadal na sporym minusie (-17,70%). Rynki rozwinięte (bez USA) zwyżkowały w ubiegłym miesiącu o 5,33%, nadal jednak tegoroczna stopa zwrotu jest pod kreską (-23,78%). Rynki wschodzące zniżkowały w październiku o 3,54%, powiększając tegoroczną stratę do 26,60%. Największy spadek wśród rynków wschodzących odnotowały Chiny (-14,74%).

Najwięcej nowych środków finansowych pozyskały w październiku akcyjne ETF-y i ETP – 76,14 mld USD. Od początku 2022 roku saldo nabyć i umorzeń w tej kategorii produktów wyniosło już 410,06 mld USD, o 42,7% mniej niż w roku 2021 (715,29 mld USD). Największy napływ w tej kategorii zanotowały w ubiegłym miesiącu fundusze SPDR S&P 500 ETF Trust (+14,5 mld USD), iShares Core S&P 500 ETF (+4,4 mld USD) i Vanguard S&P 500 ETF (+3,8 mld USD). Ten ostatni fundusz jest tegorocznym liderem w pozyskiwaniu nowego kapitału (+40,3 mld USD).

Do instrumentów z ekspozycją na rynek papierów dłużnych napłynęło w minionym miesiącu 34,94 mld USD netto, a od początku bieżącego roku 182,99 mld USD, nieco niż rok wcześniej (194,61 mld USD). Najwięcej nowego kapitału pozyskały w październiku fundusze iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (+3,4 mld USD), Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF (+3,4 mld USD) i SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (+3,3 mld USD).

Z towarowych ETF-ów i ETP wypłacono w październiku netto 5,85 mld USD, co zwiększyło ujemny bilans wpłat i wypłat w ostatnich 10 miesiącach  do 13,10 mld USD (w analogicznym okresie 2021 roku bilans ten również był ujemny, ale nieco mniejszy (-10,85 mld USD)). Dużym zainteresowaniem cieszyły się natomiast aktywnie zarządzane ETF-y i ETP, które pozyskały netto 11,04 mld USD, a od początku 2022 roku już niemal 100 mld USD (99,86 mld USD), o 17,5% mniej niż w tym samym okresie 2021 roku (121,02 mld USD).

Jak zwykle napływ nowego kapitału do ETF-ów był bardzo skoncentrowany – 20 podmiotów, które były liderami pod tym względem, pozyskało w październiku w sumie 58,68 mld USD.

Łącznie na świecie w końcu października 2022 roku funkcjonowały 10954 ETF-y i ETP (w sumie 22691 linii notowań), z czego 9387 to fundusze ETF. Fundusze ETF i instrumenty typu ETP na znajdują się obecnie w ofercie 661 dostawców i są notowane na 81 giełdach w 63 państwach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.