Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) zarządzany przez Amundi Asset Management, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

 Nazwa subfunduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR)
 ISIN LU0496786574
 Waluta EUR
 Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę 0,33
 Ostatni dzień nabycia jednostek prawem do dywidendy 5 lipca 2022 r.
 Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) 6 lipca 2022 r.
 Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7 lipca 2022 r.
 Data wypłaty dywidendy 8 lipca 2022 r.

Dywidenda, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,33 EUR – będzie najwyższa w historii notowań jego tytułów uczestnictwa na GPW w Warszawie (por. poniższy wykres).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.