Skip to main content

Wykreślenie akcji spółki Kernel z portfeli indeksów mWIG40, WIG-ESG i CEEplus

Po sesji 7 września 2023 r. akcje spółki Kernel zostały wykreślone z indeksów:

  • mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i trzy fundusze indeksowe (Ipopema m-Indeks FIO, inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)),
  • WIG-ESG, którego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania,
  • CEEplus, którego wyniki odzwierciedla fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Operacja wykreślenia akcji spółki Kernel z ww. indeksów wynikała z regulaminu, zgodnie z którym w indeksach nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Ponadto po sesji 7 września 2023 r.:

  • w indeksach mWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki Kernel, została wpisana spółka TIM z pakietem 13.994.000 akcji,
  • w indeksach sWIG80 i sWIG80TR (odwzorowywanym przez fundusz Beta ETF sWIG80TR) w miejsce spółki TIM, została wpisana spółka XTPL z pakietem 1.179.000 akcji,
  • w indeksie WIG-ESG, w miejsce spółki Kernel, została wpisana spółka Arctic Paper z pakietem 17.886.000 akcji.

Dodatkowo, mając na uwadze powyższe zmiany, podczas korekty okresowej indeksów po sesji 15 września 2023 r.:

  • portfele indeksów mWIG40 i mWIG40TR zostaną uzupełnione o pakiet 121.720.000 akcji spółki Greenx Metal Limited,
  • w portfelach indeksów indeksów sWIG80 i sWIG80TR w miejsce spółki Greenx Metals Limited zostaną wpisane akcje spółki OT Logistics z pakietem 4.009.000 akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.