Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksów sWIG80TR i CEEplus

Po sesji w dniu 14 lipca 2023 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki Alumetal m.in. z indeksu sWIG80TR, którego wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz Beta ETF sWIG80TR. Ponadto, po sesji w dniu 14 lipca w indeksie sWIG80TR w miejsce spółki Alumetal została wpisana spółka Mangata Holding.

Tego samego dnia została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki Alumetal z indeksu CEEplus, którego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Operacja wykreślenia akcji spółki Alumetal z portfeli ww. indeksów wynikała z ich regulaminów, zgodnie z którymi w indeksach tych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.