Skip to main content

Akcje spółki Murapol w indeksie sWIG80TR

Po sesji 29 grudnia 2023 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna portfeli indeksów, w tym indeksu sWIG80TR, którego wyniki inwestycyjne replikuje fundusz Beta ETF sWIG80TR, polegająca na uzupełnieniu ich składu o pakiet 13.040.000 akcji spółki Murapol. Z portfela indeksu zostały usunięte akcje spółki Grodno.

Korekta nadzwyczajna portfela ww. indeksu wynikała z debiutu akcji spółki Murapol, dla której wartość akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania 15 grudnia 2023 r. stanowiła co najmniej 1,25% wartości kapitalizacji portfela ww. indeksu na sesji w tym dniu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.