Skip to main content

Wykreślenie akcji spółki STS Holding z portfeli indeksów

Po sesji 31 sierpnia 2023 r. akcje spółki STS Holding zostały wykreślone m.in. z list uczestników indeksów:

  • mWIG40, mWIG40TR – ich wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i trzy krajowe fundusze indeksowe (Ipopema m-Indeks FIO, inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)),
  • WIG-ESG – jego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania,
  • CEEplus – jego wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Operacja wykreślenia akcji spółki STS Holding z portfeli ww. indeksów wynika z ich regulaminu, zgodnie z którym w indeksach nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Ponadto po sesji 31 sierpnia 2023 r.:

  • w indeksach mWIG40 i mWIG40TR w miejsce spółki STS Holding została wpisana spółka Arctic Paper z pakietem 22.082.000 akcji,
  • w indeksie sWIG80TR (replikowanym przez fundusz Beta ETF sWIG80TR) i indeksie sWIG80 w miejsce spółki Arctic Paper została wpisana spółka Police z pakietem 20.551.000 akcji,
  • w indeksie WIG-ESG w miejsce spółki STS Holding została wpisana spółka CI Games z pakietem 75.524.000 akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.