Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksu sWIG80

Po sesji w dniu 1 lutego 2023 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna m.in. portfeli indeksów sWIG80 i sWIG80TR (wyniki inwestycyjne tego ostatniego odwzorowuje fundusz Beta ETF sWIG80TR). Polegała ona na usunięciu akcji spółki MFO. Lista uczestników ww. indeksów została uzupełniona o pakiet 1.358.000 akcji spółki Scope Fluids (SCPFL).

Korekta nadzwyczajna portfeli indeksów sWIG80 oraz sWIG80TR wynikała z debiutu akcji spółki Scope Fluids, dla której wartość akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania 20 stycznia 2023 r. stanowiła co najmniej 1,25% wartości kapitalizacji portfeli ww. indeksów na sesji w tym dniu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.