Skip to main content

Przedłużona promocja w funduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych

TFI PZU przedłużyło promocję „zero złotych” za zarządzanie funduszem inPZU Inwestycji Ostrożnych, wprowadzoną blisko rok temu. Promocja potrwa do końca stycznia 2022 roku.

– Chcemy, żeby jak najwięcej Polaków inwestowało swoje oszczędności – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU i podkreśla, że w czasach wysokiej inflacji warto szukać każdej okazji, która pozwoli na ochronę wartości naszych oszczędności. Rada Polityki Pieniężnej w ubiegłym tygodniu utrzymała stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie. – Dlatego zdecydowaliśmy się na przedłużenie naszej wyjątkowej oferty i dalej nie będziemy pobierać opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi w subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych – dodaje Żółtek.

Jak zaznacza wiceprezes zarządu TFI PZU, fundusz ten jest alternatywą dla depozytów bankowych, na których Polacy mają zgromadzony blisko 1 bilion złotych. W przypadku zerwania lokaty tracimy wypracowane odsetki, a w inPZU można zrealizować zysk w każdym momencie.

– Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych jest dostępny dla wszystkich, a inwestowanie można zacząć już od 100 złotych. Nie ma wymogu regularności czy limitu wpłat – mówi Andrzej Czyrko, Dyrektor Biura Sprzedaży z TFI PZU, który odpowiada za ten produkt i dodaje, że oprócz braku opłaty za zarządzanie w funduszach inPZU nie ma również innych opłat przy wpłacie czy wycofaniu środków.

Wpłacone do subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych środki lokowane są przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, lokaty na rynku międzybankowym). Rekomendowany jest ostrożnym inwestorom, którzy poszukują alternatywy dla krótko i średnioterminowych lokat bankowych, mają krótki horyzont inwestycyjny, a także akceptują niskie ryzyko inwestycyjne i niewielkie wahania wartości inwestycji. A wszystko szybko i  wygodnie oraz online.

inPZU Inwestycji Ostrożnych wypracował w ostatnich 12 miesiącach 0,47% stopę zwrotu, o 0,15 pkt proc. wyższą od średniej funduszy polskich papierów skarbowych.

inPZU to portal do samodzielnego inwestowania w fundusze pasywne, czyli takie, które mają odwzorować ściśle określony wskaźnik, np. zachowanie indeksów giełdowych. Do tej pory inwestorzy na funduszach inPZU zgromadzili aktywa o wartości ponad 1 mld zł. Najwięcej zainwestowali właśnie w subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych – ponad 365 mln zł.

Źródło: Analizy.pl

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.