Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – lipiec 2020 r.

Po pięciu miesiącach przerwy, aktywa funduszy indeksowych w Polsce ponownie przekroczyły barierę 3 mld zł. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 24 funduszy indeksowych zwiększyła się w lipcu 2020 r. o 83,3 mln zł (2,8%) do 3009 mln zł. To o 106 mln zł mniej niż w rekordowym jak dotąd grudniu 2019 r. W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku aktywa funduszy indeksowych zmalały o 106,4 mln zł (3,4%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosły o 653,6 mln zł (77,7%).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa 19 funduszy indeksowych. Największy wartościowo wzrost WAN stał się udziałem funduszy ING Indeks Obligacji (o 68,9 mln zł), PKO Akcji Rynków Wschodzących (o 15,2 mln zł), inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (o 10,2 mln zł) oraz PZU Akcji Rynku Amerykańskiego (9,4 mln zł). Zmniejszyły się aktywa pięciu funduszy – najbardziej Ipopema Short Equity (o 30,5 mln zł) i NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 16,6 mln zł). Największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały w końcu lipca NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1278,3 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (235,4 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (221,3 mln zł).

W lipcu zwiększyła się wartość środków finansowych w przypadku czterech kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy dłużnych długoterminowych (o 71,6 mln zł) oraz funduszy akcji zagranicznych (o 30,5 mln zł). Wśród trzech grup funduszy, które zanotowały spadek WAN, najbardziej zniżkowały aktywa funduszy odwrotnych i lewarowanych (o 20,5 mln zł). Największymi aktywami, stanowiącymi niemal 50 proc. aktywów funduszy indeksowych ogółem (47,6%), dysponują fundusze indeksowe akcji polskich (1433,4 mln zł).

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1347,2 mln zł). Za nimi plasują się TFI PZU (837,4 mln zł) oraz PKO TFI (476,8 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.