Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 marca 2022 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). Do portfela indeksu weszły obligacje serii PS0527. Ponadto w portfelu indeksu zmieniła się liczba obligacji serii PS0123 i DS0432.

Skład portfela indeksu według stanu na 28 marca 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.