Skip to main content

GPW Benchmark uruchomiła indeks regionalny GPWB-CENTR

  • GPW Benchmark rozpoczęła publikację nowego indeksu regionalnego GPWB-CENTR
  • Nowy indeks obejmuje swoim portfelem spółki z giełd w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu
  • GPWB-CENTR jest pierwszym indeksem publikowanym przez GPW Benchmark w formule dochodowej netto

GPW Benchmark rozpoczęła publikację nowego indeksu regionalnego GPWB-CENTR. Jest on pierwszym indeksem publikowanym przez GPW Benchmark w formule dochodowej netto. Oznacza to, iż przy jego kalkulacji uwzględniane są nie tylko ceny poszczególnych instrumentów uczestniczących w portfelu indeksu, ale także dochody z tytułu dywidend netto, czyli po odliczeniu podatku, zgodnie z zasadami opodatkowania osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski na zasadach określonych w regulaminie indeksu, a także dochody z tytułu praw poboru, akcji bonusowych oraz innych dochodów przysługujących akcjonariuszom z tytułu posiadanych akcji.

Datą bazową indeksu jest 28 marca br., a jego wartość w tym dniu ustalono na poziomie 1000 pkt. Kolejne wartości indeksu są publikowane raz dziennie po godzinie 18:30 i udostępnianie na stronie internetowej GPW Benchmark. W dniu 5 kwietnia wartość indeksu wynosiła 1011,24 pkt.

Nowy indeks obejmuje swoim portfelem największe spółki, charakteryzujące się dużą płynnością z giełd w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu. Zgodnie z metodą jego wyznaczania do indeksu mogą zakwalifikować się spółki, których średnia wartość obrotów na sesję przekracza 90 tys. EUR. Udział pojedynczej spółki na dzień rankingu będzie ograniczany do 10 proc., a łączny udział spółek, których udział przekracza 5 proc., nie może być większy niż 40 proc. Rewizje indeksu będą przeprowadzane raz w roku po ostatniej sesji czerwca. Aktualnie w portfelu indeksu GPWB-CENTR znajduje się 119 spółek.

Uruchomienie nowych indeksów, w tym indeksów regionalnych jest elementem współpracy z podmiotami stosującymi wskaźniki referencyjne w odpowiedzi na ich potrzeby i tendencje rynkowe.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.