Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG-ESG

Po sesji giełdowej w dniu 15 marca 2024 r. została przeprowadzona rewizja roczna portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladuje jeden fundusz ETF notowany na warszawskim parkiecie (Beta ETF WIG20TR) oraz dwa krajowe fundusze indeksowe (PKO Akcji Rynku Polskiego (w 75%) i inPZU Akcje Polskie (w 70%)). Portfel obu indeksów opuściła spółka Asseco Poland, a na jej miejsce weszły akcje firmy Budimex. Udział spółki PKO BP w obu indeksach został ograniczony do 15 proc.

Przeprowadzono również rewizję portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i dwa krajowe fundusze indeksowe (inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)). Ich portfele nie obejmują już walorów spółek Budimex, Bumech, Synthaverse i ZE PAK, zaś na ich miejsce weszły akcje spółek AB, Asseco Poland, Rainbow Tours i Synektik. Udział spółki ING BSK w obu indeksach został ograniczony do 10 proc.

W ramach rewizji rocznej zmieniły się także portfele indeksów sWIG80 i sWIG80TR, których wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz Beta ETF sWIG80TR. Z portfela indeksu zostały usunięte akcje spółek AB, Rainbow Tours, Rawlplug i Synektik, natomiast zostały do niego włączone akcje spółek Asseco SEE, Bumech, Synthaverse i ZE PAK.

Po sesji w dniu 15 marca 2024 r. przeprowadzono również rewizję kwartalną portfela indeksu WIG-ESG, którego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.