Skip to main content

GPW Benchmark ogłasza rozpoczęcie publikacji nowego Indeksu Obligacji Skarbowych

  • GPW Benchmark rozpoczyna publikację nowego indeksu wchodzącego w skład Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych
  • Indeks swoim portfelem będzie obejmował obligacje o zmiennym oprocentowaniu
  • Publikacja indeksu rozpocznie się 2 maja br.
  • Dane wejściowe do opracowywania nowego indeksu obligacji stanowią kursy referencyjne TBSP, wykorzystywane w metodzie TBSP.Index

GPW Benchmark rozpoczyna publikację nowego indeksu GPWB-BWZ obejmującego swoim portfelem obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Indeks wejdzie w skład Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych. Dane wejściowe do opracowywania indeksu GPWB-BWZ stanowią kursy referencyjne TBSP, wykorzystywane w metodzie TBSP.Index.

Indeksy należące do Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych (RIO) odzwierciedlają realia i trendy na organizowanym przez BondSpot hurtowym rynku obligacji skarbowych. Każdy z Indeksów uwzględnia zmiany kursów referencyjnych obligacji skarbowych w jego składzie, wartości narosłych odsetek oraz dochodów z reinwestycji kuponów odsetkowych (indeksy typu dochodowego).

Wartość bazowa nowego indeksu wynosi 1000,00 pkt, została ustalona wg stanu na 30 grudnia 2019 r. i od tego dnia zostały także przeliczone historyczne wartości indeksu, które będą dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark w pierwszym dniu publikacji. Indeks GPWB-BWZ będzie obejmował wszystkie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, o wartości emisji przekraczającej 5 mld zł i terminie zapadalności przekraczającym 6 miesięcy. Wartości indeksu będą publikowane, podobnie do pozostałych indeksów z Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych, trzy razy dziennie.

Aktualny portfel nowego indeksu obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu GPWB-BWZ

Tabela 1. Skład indeksu GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ)

ISINNazwaPakietUdział w portfelu (%)
PL0000114559WZ112736 387 52715,57
PL0000111738WZ052530 420 61613,37
PL0000113130WZ112629 449 20312,79
PL0000110383WZ052828 262 56412,04
PL0000110615WZ052425 599 58711,31
PL0000113213WZ113124 393 20210,12
PL0000108817WZ012622 483 1609,72
PL0000107454WZ012420 695 0569,04
PL0000111928WZ112914 360 7066,05

wg stanu na 14.04.2023 r.


Dane historyczne przebiegu indeksu GPWB-BWZ

Wykres 1. Wykres indeksu GPWB-B1Y3Y w okresie 30.12.2019 – 13.04.2023

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.