Skip to main content

Minimalny wzrost aktywów funduszy indeksowych w lipcu

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów zgromadzona w trzech funduszach indeksowych funkcjonujących obecnie w Polsce wzrosła w lipcu jedynie o 1,8 mln zł – najmniej od pięciu miesięcy. W ujęciu procentowym wzrost aktywów wyniósł zaledwie 1,9%, co było najgorszym rezultatem od pojawienia się pierwszych informacji o aktywach funduszy indeksowych w maju ubiegłego roku. Na koniec lipca aktywa funduszy indeksowych w Polsce wynosiły 95,79 mln zł, co oznacza że od początku 2011 r. zwiększyły się one o 53,97 mln zł (129,1%).

Wzrost aktywów netto odnotowały w lipcu oba subfundusze indeksowe znajdujące się w ofercie Quercus TFI. Aktywa Quercus short zwiększyły się o 1,4 mln zł do 11,3 mln zł, natomiast aktywa Quercus lev wzrosły o 1,6 mln zł do 71,8 mln zł. Jedynym funduszem indeksowym, którego aktywa zostały w lipcu uszczuplone był Ipopema m-Indeks FIO (spadek o 1,3 mln zł do 12,7 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.