Skip to main content

inPZU zmienia benchmarki dla funduszy akcyjnych

Zmiana benchmarków 5 subfunduszy dostępnych na inPZU to korzyść dla klientów TFI PZU. Po aktualizacji będą oni mogli liczyć na lepsze odwzorowanie indeksów w naszych produktach . To nie są jedyne zmiany dotyczące benchmarków oraz całej platformy inPZU. Wkrótce dostępny na niej będzie szerszy wachlarz produktów dających ekspozycje na nowe klasy aktywów.

– Cały czas pracujemy nad rozwojem inPZU. Obecne zmiany obejmą benchmarki funduszy, które mają w swoich strategiach inwestycyjnych akcje. Oznacza to, że stawiamy przed naszymi funduszami jeszcze bardziej ambitne cele do odwzorowania  – mówi wiceprezes Zarządu TFI PZU Marcin Żółtek i wylicza, że  aktualizacja dotknie subfunduszy pasywnych: inPZU Akcje Polskie, inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek, inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących, inPZU Akcje CEEplus. Zmiany wchodzą w życie od 31 sierpnia. 

Platforma inPZU daje możliwość inwestowania w fundusze pasywne, czyli takie, które starają się odwzorować swój benchmark, a nie pokonać go w odróżnieniu do funduszy aktywnych. – Giełda to miejsce, gdzie bogactwo przechodzi od niecierpliwych do cierpliwych – przywołuje wypowiedź Warrena Buffeta, najsłynniejszego inwestora na świecie, Marcin Żółtek i dodaje, że według analiz ekspertów pokonanie przez fundusz aktywnie zarządzany swojego benchmarku w horyzoncie roku jest jeszcze możliwe, ale w regularne powtarzanie takiego wyniku przez kilka lat z rzędu jest już bardzo trudne.  

– Od teraz benchmarki naszych funduszy akcyjnych będą miały 100 proc. komponentu akcyjnego zamiast dotychczasowych 90 proc. akcyjnego i 10 proc. płynnościowego – informuje dyrektor zarządzający  ds. dystrybucji produktów inwestycyjnych Michał Staszkiewicz.  To nie jedyna zmiana jeżeli chodzi o benchmarki na inPZU. Obecnymi benchmarkami są indeksy cenowe. Od 31 sierpnia będą dochodowe, czyli uwzględniające również wypłaty dywidendy. – Dzięki nowej strukturze benchmarków nasi klienci będą mogli cieszyć się jeszcze  lepszym odwzorowaniem indeksów na platformie inPZU – podkreśla Michał Staszkiewicz.

To nie są jedyne zmiany, jakie czekają platformę inPZU. – Obecnie pracujemy nad poszerzeniem wachlarza oferowanych przez nas produktów. Chcemy, żeby inwestorzy mieli na niej jak najszerszy zakres funduszy i rodzaj aktywów do wyboru – mówi Michał Staszkiewicz i informuje, że teraz każdy może skorzystać z wyjątkowej oferty. Do końca stycznia 2022 roku TFI PZU nie będzie pobierać opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi w subfunduszu inPZU Inwestycji Ostrożnych. – To nasza odpowiedź na utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe i wysoką inflację oraz zaproszenie do inwestowania– dodaje Michał Staszkiewicz. 

inPZU to platforma inwestycyjna, która wystartowała w 2018 roku. Jako pierwsza w Polsce dała możliwość inwestowania w fundusze pasywne. Największą jej zaletą jest prostota! Inwestować można całkowicie zdalnie już od 100 złotych. Koszty to zaledwie 0,5 proc. opłaty za zarządzanie. Na inPZU nie ma żadnych dodatkowych opłat za nabycie i zbycie jednostek czy zmiany w portfelu. Obecnie inwestorzy mogą wybierać spośród 9 funduszy pasywnych oraz 5 funduszy cyklu życia dostępnych w produktach IKE i IKZE.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.