Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksu CEEplus

Po sesji w dniu 3 kwietnia 2020 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki Braster z indeksu CEEplus, który jest odwzorowywany przez fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Operacja wykreślenia akcji spółki Braster z portfela ww. indeksu wynikała z jego metodologii, zgodnie z którą w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny (emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.