Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksu CEEplus

Po sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki VIVID z indeksu CEEplus, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus zarządzany przez TFI PZU.

Operacja wykreślenia akcji spółki VIVID z portfela ww. indeksu wynikała z jego metodologii, zgodnie z którą w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny (emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.