Skip to main content

Rewizja roczna portfela indeksu CEEplus

Po sesji 30 czerwca 2020 r. została przeprowadzona rewizja roczna portfela indeksu CEEplus, którego wyniki inwestycyjne stara się odzwierciedlać fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

W skład indeksu mogą wejść spółki notowane na giełdach w Bukareszcie, Budapeszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu, których średnie obroty na sesji w ostatnim półroczu, przed dniem rankingu przypadającym na 29 maja 2020 r., przekraczały 90 tys. EUR, a liczba akcji w wolnym obrocie była wyższa od 10 proc.

Udziały spółek w portfelu indeksu CEEplus zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie na dzień rankingu, a łączny udział spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został ograniczony do 50 proc.

Największy udział w portfelu indeksu (według stanu na 29 maja 2020 r.) miały spółki Erste Group Bank (8,30%), OTP (7,61%), CD Projekt (7,05%), Avast (4,55%) i PZU (4,41%). Szczegółową informację na temat składu indeksu przedstawiają poniższe tabele.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.