Skip to main content

GPW Benchmark rozpoczyna konsultacje publiczne zmian w opracowywaniu Indeksów Giełdowych

  • GPW Benchmark rozpoczął kolejne w tym roku konsultacje publiczne dotyczące metod opracowywania Indeksów Giełdowych.
  • Planowane zmiany dotyczą zasad opracowywania Indeksów Giełdowych: WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30.
  • Proponowane przez GPW Benchmark zmiany metody są identyczne dla każdego z tych wskaźników.

GPW Benchmark zaprasza uczestników rynku do konsultacji publicznych zmian w metodzie opracowywania wybranych wskaźników referencyjnych, wchodzących w skład Rodziny Indeksów Giełdowych: WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30. Rozpoczęte przez GPW Benchmark konsultacje odbywają się zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Giełdowych oraz zasadami przeprowadzania zmian w metodzie ich opracowywania.

Konsultacje publiczne były poprzedzone etapem konsultacji z organem doradczym w postaci Komitetu Indeksów Giełdowych, zrzeszającym aktywnych na rynku kapitałowym ekspertów, oraz Komitetem Nadzorczym Wskaźników Rynku Kapitałowego – jednostką nadzorczą w rozumieniu unijnego Rozporządzenia BMR.

Dokument konsultacyjny zawiera analizę oraz szczegółowy opis proponowanych zmian, które zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonych prac badawczych. Przedstawione do konsultacji zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia dodatkowego kryterium kwalifikacji spółek do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, zdefiniowanego jako wskaźnik obrotu (MWO)
  • zasad wyznaczania punktów rankingowych na potrzeby tworzenia rankingu spółek, które mogą wejść do WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30
  • zasad kwalifikacji spółek notowanych równolegle na rynkach innych niż rynek GPW S.A. (w dual listingu) do indeksów mWIG40 i sWIG80

Proponowane zmiany powstały w związku z zainteresowaniem i wnioskami uczestników rynku o zabezpieczenie reprezentatywności flagowych Indeksów zgodnie z celem ich pomiaru, wyrażonym w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych.

Dokument konsultacyjny wraz z kwestionariuszem został przesłany bezpośrednio do podmiotów korzystających z Indeksów Giełdowych. Jest on również dostępny na stronie internetowej administratora, GPW Benchmark.

Uczestnicy konsultacji proszeni są o przekazywanie uwag i odpowiedzi na zapytania w załączonym kwestionariuszu do 8 stycznia 2021 roku na adres: indeksy@gpwbenchmark.pl.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.