Skip to main content

GPW Benchmark otrzymała zezwolenie na pełnienie funkcji administratora kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR

  • Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o udzieleniu GPW Benchmark zezwolenia na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR
  • Decyzja KNF zamyka proces administracyjny dotyczący Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, opracowywanych przez GPW Benchmark
  • Wskaźnik WIBOR, znajduje się obok wskaźników LIBOR, EURIBOR, EONIA i STIBOR na liście kluczowych dla rynku finansowego wskaźników referencyjnych Komisji Europejskiej
  • WIBOR jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem referencyjnym w umowach i instrumentach finansowych
  • Dzięki zezwoleniu GPW Benchmark będzie mogła rozszerzać ofertę wskaźników referencyjnych stopy procentowej

GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW, otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

– Uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest WIBOR, wieńczy fazę dostosowania Stawek Referencyjnych do wymogów Rozporządzenia BMR. Otwiera to jednocześnie kolejny etap, który wiąże się z rolą licencjonowanego administratora – przeglądów metody – tak, by zapewnić wiarygodność i adekwatność wskaźników referencyjnych oraz móc dostarczać nowe wskaźniki budowane zgodnie ze światowymi trendami – mówi Zbigniew Minda, Prezes Zarządu GPW Benchmark.

Udzielenie przez KNF zezwolenia zapewnia ciągłość stosowania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez podmioty, które stosują je w umowach i instrumentach finansowych.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom zaangażowanym w prace grup roboczych oraz w proces konsultacji rozpoczęty już w 2018 roku. Wyjątkowe podziękowania należą się Uczestnikom Fixingu, którzy równolegle do postępowania administracyjnego wdrażali rozwiązania zapewniające stopniowe dostosowywanie się do szczegółowych zasad realizacji zadań podmiotów przekazujących dane. Jednym z elementów dostosowania stało się opracowanie i wdrożenie systemu służącego automatyzacji procesu przekazywania od Uczestników Fixingu do Administratora danych wejściowych opartych bezpośrednio na dokonywanych transakcjach – podkreśla Aleksandra Bluj, Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark.

Uczestnikami Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska.

 Rozwiązanie wdrożone przez Uczestników Fixingu zapewnia bezpieczeństwo procesu przygotowywania danych wejściowych i ułatwia elastyczne dostosowywanie metody wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR do warunków rynkowych. Daje również szansę na tworzenie innych wskaźników stopy procentowej w przypadku podmiotów, które realizują instalację systemów z uwzględnieniem elementu automatyzacji przekazywania danych transakcyjnych. Jako administrator wskaźnika kluczowego, GPW Benchmark czuje się zobowiązana do realizowania działań zmierzających do dostarczania wskaźników, które mogą być wykorzystywane jako wskaźniki alternatywne przez podmioty regulowane, co zwiększy bezpieczeństwo systemu finansowego. Dzięki danym transakcyjnym przekazywanym przez Uczestników Fixingu i niektóre podmioty nie pełniące tej funkcji, udało się nam opracować koncepcję wskaźników referencyjnych typu risk free rate (stawek wolnych od ryzyka), których dostarczanie planujemy na 2021 rok – dodaje Aleksandra Bluj.

– GPW Benchmark pełni w Grupie Kapitałowej GPW wyjątkową rolę – jest administratorem wskaźników referencyjnych, co wzmacnia również siłę i renomę Grupy jako dostawcy rozwiązań infrastrukturalnych dla rynku finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Gratuluję koleżankom i kolegom z GPW Benchmark. Jako pierwsi w Polsce i nieliczni w Europie mogą w zgodzie w wymagającymi regulacjami europejskimi opracowywać niemalże pełny zakres wskaźników referencyjnych. Z każdym sukcesem łączy się odpowiedzialność – jestem przekonany, że mamy wszystkie niezbędne umiejętności oraz narzędzia by administrować i wyznaczać, tak najważniejsze Indeksy Giełdowe jak na przykład WIG, jak również wskaźniki referencyjne stopy procentowej, a w tym wskaźnik kluczowy, jakim jest WIBOR – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

GPW Benchmark jest administratorem wskaźników referencyjnych dotyczących  rynku kapitałowego od 29 listopada 2019 roku, kiedy to na podstawie decyzji KNF, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dokonał wpisu GPW Benchmark do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych. Od tego momentu GPW Benchmark przejęła od GPW opracowywanie Indeksów Giełdowych, a od BondSpot opracowywanie wskaźnika referencyjnego TBSP.Index.

Na podstawie danych transakcyjnych od Uczestników Fixingu i kilku instytucji kredytowych nie posiadających tego statusu, GPW Benchmark przeprowadziła w komunikacji z głównymi instytucjami w kraju intensywne prace nad budową indeksów mogących służyć jako wskaźniki referencyjne stopy procentowej. Wybrane koncepcje indeksów stopy procentowej publikowane są na stronie internetowej spółki. Otrzymanie zezwolenia na pełnienie roli licencjonowanego administratora wskaźnika kluczowego pozwala GPW Benchmark, nie tylko na prezentowanie koncepcji indeksów informacyjnych, ale także rozszerzenie oferty wskaźników referencyjnych stopy procentowej opracowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia BMR.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.