Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych spadły w czerwcu do 165 mln zł

Spadki na warszawskim parkiecie oraz wciąż trudna sytuacja panująca na rynkach towarowych w czerwcu sprawiły, iż fundusze indeksowe zanotowały w minionym miesiącu spadek wartości zarządzanych aktywów. Według danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) aktywa 11 funduszy o charakterze indeksowym zmalały w ubiegłym miesiącu o 12,5 mln zł (najwięcej od grudnia 2011 r.), czyli o 7,1% do 164,93 mln zł. W pierwszym półroczu 2013 r. aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 3,60 mln zł (2,2%).

Według danych IZFiA wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zmniejszyła się w czerwcu o 5,5% do 157,06 mln zł. Natomiast aktywa sześciu towarowych subfunduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI (Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short) spadły w minionym miesiącu o 3,38 mln zł (30,1%) do 8,70 mln zł – najniższego poziomu od listopada 2012 r.

Spośród akcyjnych i pochodnych akcyjnych funduszy indeksowych w czerwcu najbardziej spadła wartość aktywów netto subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20 lev – o 17,67 mln zł do 111,13 mln zł (jego jednostka uczestnictwa straciła na wartości w minionym miesiącu aż 20,0%). Największy wzrost aktywów zanotował natomiast subfundusz Quercus short, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 short (o 5,17 mln zł do 21,87 mln zł); wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w czerwcu o 10,2%.

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI spadek aktywów zanotowały cztery subfundusze (największy w ujęciu procentowym – Quercus Wheat lev – o 56,3% do 1,83 mln zł). Dwa subfundusze odnotowały wzrost wartości zarządzanych aktywów (największy Quercus Wheat short – o 8,9% do 0,49 mln zł). Największymi aktywami w tym gronie zarządza subfundusz Quercus Oil short (3,59 mln zł). Spośród towarowych funduszy indeksowych najwyższą stopę zwrotu wypracował w czerwcu Quercus Gold short (11,9%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Gold lev (-21,8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.