Skip to main content

Rekordowy napływ netto kapitału do brytyjskich funduszy indeksowych

Według danych opublikowanych przez Investment Management Association (IMA) – instytucję, która reprezentuje interesy i monitoruje rozwój branży zarządzania aktywami w Wielkiej Brytanii – w lipcu sprzedaż detaliczna netto (net retail sales) funduszy indeksowych (tracker funds) wyniosła aż 532 mln ₤. To najlepszy rezultat od momentu, kiedy IMA rozpoczęła zbieranie danych na ten temat, czyli od stycznia 1992 r. Warto też podkreślić, iż w minionych dwóch latach tylko raz (w marcu 2013 r.) sprzedaż netto funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii była ujemna (por. wykres).

Ogółem w końcu lipca wartość aktywów zarządzanych przez fundusze indeksowe w Wielkiej Brytanii wyniosła 82,6 mld ₤, co jest najwyższą wartością w historii (por. wykres). Stanowiło to 10,2% całkowitych aktywów brytyjskich funduszy . Przypomnijmy, iż w czerwcu wskaźnik ten po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 10 procent (o czym więcej można przeczytać tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.