Skip to main content

Kwiecień 2023 r.

Procentowy udział amerykańskich funduszy akcyjnych dużych spółek, które osiągnęły w danym roku wynik inwestycyjny gorszy od indeksu S&P 500.

Źródło: SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2022, S&P Dow Jones Indices, 7.03.2023, s. 1.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.