Skip to main content

Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce

W artykule dokonana została ocena stopnia aktywnego podejścia do zarządzania portfelem przez fundusze akcji uniwersalnych rynku krajowego.

Większość badanych funduszy (ponad 87% w ujęciu ilościowym oraz ponad 97% w ujęciu wartościowym – wartość aktywów netto) jest zarządzana dość pasywnie – udział części aktywnej ich portfela inwestycyjnego (części niepokrywającej się z portfelem indeksu WIG) wyniósł poniżej 60%.

Pełny tekst artykułu znajduje się w pliku poniżej.

T Miziołek – Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce.pdf

Uwaga: artykuł został napisany w 2013 roku.

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 343-354.

DOI: http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-28

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.