Skip to main content

Aktywne zarządzanie w krajowych funduszach obligacji skarbowych

Głównym celem artykułu jest ocena, w jakim stopniu krajowe fundusze obligacji skarbowych inwestujące w polskiej walucie realizują aktywne podejście do zarządzania portfelem inwestycyjnym. To pierwsze tego rodzaju badanie na polskim rynku funduszy inwestycyjnych i jedno z nielicznych na świecie (artykuł w j. angielskim).

Miziołek, T. (2023). Active Management in Polish Domestic Treasury Bond
Funds. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 57, No. 1.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.