Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – kwiecień 2020 r.

Po trzech miesiącach spadku wartości aktywów funduszy indeksowych, w tym dwóch bardzo znaczących (przekraczających każdorazowo 300 mln zł), kwietniowa poprawa nastrojów na rynkach finansowych zaowocowała wzrostem wartości środków ulokowanych w tego typu podmiotach. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 26 funduszy indeksowych zwiększyła się o 271,2 mln zł (11,0%) do 2730,1 mln zł. Tym samym funduszom indeksowym udało się odrobić niemal wszystkie straty, jakie poniosły one w marcu (por. wykres). Kwietniowy wzrost WAN był jednocześnie największym „organicznym” miesięcznym wzrostem ich aktywów w historii – dwa większe wzrosty (w marcu i wrześniu ubiegłego roku) były bowiem spowodowane powiększeniem się grupy funduszy indeksowych o nowe (a w zasadzie przekształcone z dotychczas istniejących) podmioty. W pierwszych czterech miesiącach 2020 roku WAN funduszy indeksowych obniżyła się o 385,0 mln zł (12,4%), tymczasem w analogicznym okresie 2019 roku wzrosły one o 630,7 mln zł (75,0%).

W minionym miesiącu zwiększyły się aktywa aż 23 funduszy. Największy wartościowo wzrost WAN stał się udziałem funduszy NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (aż o 192,0 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 29,4 mln zł) i Quercus lev (o 20,2 mln zł). Spadły natomiast aktywa trzech funduszy naśladujących indeks WIG20short: Ipopema short equity (o 28,5 mln zł), Quercus short (o 13,5 mln zł) i Altius short (o 29 tys. zł). Warto zauważyć również wzrost aktywów jedynego funduszu indeksowego surowcowego (Quercus gold) do niemal najwyższego poziomu w historii (123,0 mln zł). W końcu minionego miesiąca największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1244,3 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (224,1 mln zł) i inPZU Obligacje Polskie (173,9 mln zł).

Spośród siedmiu kategorii funduszy indeksowych wzrost WAN odnotowało sześć. W największym stopniu zwiększyły się aktywa pięciu funduszy akcji polskich (o 208,9 mln zł) i dziesięciu funduszy akcji zagranicznych (o 59,2 mln zł). Spadek WAN odnotowały jedynie fundusze lewarowane i odwrotne (oczywiście za sprawą tych drugich) – o 21,7 mln zł. Największymi aktywami, stanowiącymi 50,8% aktywów funduszy indeksowych ogółem, dysponują fundusze akcji polskich (1388,1 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.