Skip to main content

Samoindeksowanie na rynku finansowym

Jednym z najważniejszych zjawisk, jakie można obserwować w ramach rozwoju branży indeksowej w ostatnich latach, jest samoindeksowanie.

Zaczyna ono odgrywać coraz większą rolę także na rynku indeksowych instrumentów inwestycyjnych. Choć wiąże się z nim wiele korzyści, może rodzić również zagrożenia. Celem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska samoindeksowania, wskazanie jego najważniejszych zalet i wad oraz analiza regulacji prawnych i obecnego stanu jego rozwoju.

Tekst artykułu znajduje się w pliku poniżej.

21_T.Miziolek_Samoindeksowanie_na_rynku_finansowym.pdf

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Samoindeksowanie na rynku finansowym, [w:] J. Harasim, W. Gradoń (red.), Innowacje a wzrost gospodarczy (część 2), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 278-286.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.