Skip to main content

Jak fundusze pasywne zmieniają portfele akcyjne Polaków

Prezentacja przedstawiona przez Tomasza Miziołka 24 listopada 2022 r. podczas drugiej edycji konferencji „Pasywna rewolucja” zorganizowanej przez Artura Wiśniewskiego (Stockbroker.pl)

W ramach prezentacji omówiony został:

  • rozwój rynku funduszy pasywnych (indeksowych i ETF) w Polsce w latach 2010-2022,
  • znaczenie funduszy pasywnych inwestujących w akcje na rynkach zagranicznych w grupie funduszy akcji zagranicznych ogółem,
  • inwestycje funduszy akcji zagranicznych (w tym także aktywnie zarządzanych) w ETF-y (pośrednia ekspozycja na instrumenty pasywne).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.