Skip to main content

Rekordowe przychody branży indeksowej w 2022 roku

Według raportu opublikowanego przez firmę Burton-Taylor International Consulting będącą częścią działu Parameta Solutions spółki TP ICAP, globalne przychody branży indeksowej wzrosły w 2022 r. o 5,9%, osiągając rekordowy poziom 5,33 mld USD (por. poniższy wykres). Głównymi podmiotami tej branży, szczegółowo przeanalizowanymi przez Burton-Taylor International Consulting, są następujący dostawcy indeksów (index providers): FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, MSCI, Nasdaq, STOXX, Bloomberg, Alerian, Intercontinental Exchange, Solactive, Morningstar, CRSP i SIX.

W raporcie podkreślono, że ponad 2/3 łącznych przychodów z indeksów jest generowane przez trzy największe podmioty, tj. FTSE Russell, S&P Dow Jones i MSCI. Ponadto środki finansowe napływają szerokim strumieniem do funduszy ESG i podobnych funduszy tematycznych, jednak to wciąż tradycyjne indeksy akcyjne są źródłem ok. 2/3 łącznych przychodów branży indeksowej.

Zdaniem Roberta Iati, dyrektora zarządzającego w Burton-Taylor International Consulting, ukierunkowane indeksy (targeted indices), głównie związane z ESG, zyskują w wyniku rosnącego zainteresowania inwestorów osiągnięciem ekspozycji na bardziej konkretne segmenty rynku i będą nadal miały pozytywny wpływ na przychody branży indeksowej. Jednakże niespokojne rynki, z którymi mamy obecnie do czynienia, prawdopodobnie spowolnią wzrost napływu kapitału do branży indeksowej, ponieważ inwestorzy poszukują bardziej konkretnych, określonych inwestycji, aby móc pokonać rynek, a nie go śledzić.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.