Skip to main content

Fundusz funduszy ETF z ekspozycją na rynek towarów rolnych w ofercie Teucrium Trading

28 marca 2012 r. spółka Teucrium Trading, która jako pierwsza w Stanach Zjednoczonych wprowadziła na amerykańskie parkiety instrumenty typu ETP (exchange-traded products) odwzorowujące ceny pojedynczych towarów rolnych, wprowadziła na platformę NYSE Arca Teucrium Agricultural Fund.

Fundusz ten oferuje inwestorom pośrednią ekspozycję na rynek czterech towarów rolnych (pszenicy, kukurydzy, soi i cukru) poprzez inwestowanie w udziały w czterech uruchomionych dotychczas przez Teucrium Trading funduszach typu single-commodity (czyli funduszach odwzorowujących ceny pojedynczych towarów, utworzonych w celu ograniczenia efektów backwardation i contango): Teucrium Corn Fund (informację na jego temat można znaleźć tutaj), Teucrium Soybean Fund, Teucrium Sugar Fund i Teucrium Wheat Fund (informacje na temat tych ETPs są dostępne tutaj). Teucrium Agricultural Fund inwestuje w ww. fundusze w równych proporcjach – udział każdego z nich w portfelu wynosi zatem 25 proc. (udziały te są rebalansowane codziennie).

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,32% w skali roku (opłata za zarządzania w funduszach bazowych wynosi 1,00% rocznie).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.