Skip to main content

Aktywa detalicznych funduszy indeksowych w USA przewyższyły aktywa funduszy aktywnie zarządzanych

Według danych firmy Morningstar, na które powołuje się Yahoo Finance, w końcu pierwszego kwartału 2022 roku wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach indeksowych przez inwestorów detalicznych w USA (8,53 bln USD) przekroczyła po raz pierwszy w historii wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych w sposób aktywny (8,34 bln USD).

W roku 1993, kiedy Morningstar zaczął analizować strukturę aktywów funduszy inwestycyjnych w USA uwzględniając kryterium sposobu zarządzania, aktywa funduszy aktywnie zarządzanych były około 60-krotnie większe (1,25 bln USD) niż środki zgromadzone w funduszach indeksowych (21 mld USD). Jeszcze 10 lat temu wartość aktywów ulokowanych przez inwestorów detalicznych w funduszach aktywnych była blisko trzykrotnie większa (5,47 bln USD) niż w funduszach indeksowych (1,87 bln USD). W końcu 2021 roku różnica między aktywami tych dwóch grup funduszy była już minimalna – 8,98 bln USD wobec 8,90 bln USD.

Warto przypomnieć, iż według danych Morningstara już trzy lata temu (tj. w kwietniu 2019 roku) amerykańskie akcyjne fundusze inwestujące na rynku lokalnym zarządzane w sposób pasywny (tj. fundusze indeksowe i zdecydowana większość funduszy ETF) zrównały się pod względem wartości zarządzanych aktywów z funduszami aktywnymi (więcej informacji: https://etf.com.pl/aktualnosci-swiat/amerykanskie-pasywnie-zarzadzane-fundusze-akcyjne-dogonily-fundusze-zarzadzane-aktywnie/). Obecnie – według danych z końca kwietnia – aktywa akcyjnych krajowych funduszy pasywnych są już o 1,45 bln USD wyższe niż ich odpowiedników aktywnie zarządzanych (6,52 bln USD vs. 5,07 bln USD) i stanowią 56,3% aktywów ogółem funduszy akcyjnych inwestujących w akcje amerykańskich spółek.

Przewaga funduszy pasywnych widoczna jest jeszcze w dwóch innych kategoriach amerykańskich funduszy inwestycyjnych. W grupie funduszy akcyjnych sektorowych fundusze pasywne zarządzają aktywami o 368 mld USD wyższymi niż fundusze aktywne (836 mld USD vs. 468 mld USD), natomiast w przypadku funduszy surowcowych przewaga funduszy pasywnych nad funduszami aktywnymi wynosi 98 mld USD (157 mld USD vs. 59 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.