Skip to main content

Amerykańskie pasywnie zarządzane fundusze akcyjne dogoniły fundusze zarządzane aktywnie

Według kwietniowego raportu spółki Morningstar dotyczącego napływu kapitału do amerykańskich funduszy inwestycyjnych, na koniec minionego miesiąca wartość aktywów netto funduszy akcyjnych inwestujących na rynku krajowym (US equity funds) zarządzanych pasywnie (tj. funduszy indeksowych i prawie wszystkich funduszy ETF) niemal zrównała się z wartością aktywów netto tych funduszy należących do tej samej kategorii inwestycyjnej (US equity funds) lecz zarządzanych aktywnie. Aktywa tych pierwszych wyniosły na koniec kwietnia 4305 mld USD (49,96% ogółu aktywów), natomiast tych drugich sięgnęły 4311 mld USD (50,04%). Jak widać na poniższym wykresie, jeszcze niecałe cztery i pół roku temu (w końcu 2014 roku) różnica w wartości aktywów obu kategorii funduszy wynosiła aż 1,37 mld USD. Z kolei dziesięć lat temu aktywnie zarządzane fundusze posiadały jeszcze około 75% rynku amerykańskich funduszy akcyjnych. Tym samym pasywnie zarządzane akcyjne fundusze rynku amerykańskiego osiągnęły kolejny kamień milowy w bezprecedensowym rozwoju jakiego jesteśmy świadkami zwłaszcza w minionych kilkunastu latach.

Osiągnięcie parytetu między pasywnie i aktywnie zarządzanymi funduszami akcyjnymi inwestującymi na rynku amerykańskim jest przede wszystkim konsekwencją napływających wciąż nowych kapitałów netto do tych pierwszych oraz odpływu netto kapitału z tych drugich. W samym tylko kwietniu br. do pasywnie zarządzanych funduszy trafiło netto 39 mld USD, podczas gdy z aktywnie zarządzanych podmiotów wycofano netto 22 mld USD. Tendencja ta utrzymuje się od lat – dowodem na to jest poniższy wykres, który pokazuje wartość skumulowanych napływów do funduszy zarządzanych pasywnie i skumulowanych odpływów z funduszy zarządzanych aktywnie w minionych 10 latach (wyniosły one odpowiednio +1,35 biliona USD i -1,26 biliona USD).

Przy okazji warto zauważyć, iż w ciągu 10 lat hossy na amerykańskich giełdach cały rynek amerykańskich funduszy akcyjnych urósł tylko o 86 mld USD. Oznacza to, że organiczny wzrost tego segmentu amerykańskiego rynku funduszy inwestycyjnych wyniósł jedynie 3,3% na przestrzeni minionych 10 lat.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.