Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG-ESG i WIGtech

Po sesji giełdowej w dniu 17 grudnia 2021 r. została przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladuje jeden fundusz ETF notowany na warszawskim parkiecie (Beta ETF WIG20TR) oraz dwa krajowe fundusze indeksowe (PKO Akcji Rynku Polskiego (w 75%) i inPZU Akcje Polskie (w 70%)). Skład portfela indeksu blue-chipów nie uległ zmianie, a udział PKO BP został ograniczony do 15%. Największy udział w indeksie posiadają akcje firm PKO BP, PKN Orlen, Pekao, PZU i KGHM.

Dokonano również korekty kwartalnej portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i trzy krajowe fundusze indeksowe (Ipopema m-Indeks FIO, inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)). Indeks średnich firm opuściła spółka OncoArendi Therapeutics. Na jej miejsce weszły akcje spółki Pepco. Ponadto udział spółki ING BSK został ograniczony do 10 proc.. Największy udział w indeksie posiadają akcje firm ING BSK, mBank, Kety, Kruk i Alior.

W ramach korekty kwartalnej portfeli indeksów sWIG80 i sWIG80TR, których wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz Beta ETF sWIG80TR, doszło do kilku zmian. Indeks opuściły spółki Airway Medix, INC, Krynica Vitamin, Lentex i Mennica Polska. Ich miejsce w portfelu indeksu zajęły akcje firm Bumech, Getin Noble Bank, OncoArendi Therapeutics, Onde i Shoper. Największy udział w indeksie posiadają akcje BNP Paribas Polska, Globe Trade Centre, Mo-BRUK i Auto Partner.

Po sesji w dniu 17 grudnia przeprowadzono także rewizję kwartalną portfela indeksu WIG-ESG, którego stopę zwrotu stara się naśladować fundusz indeksowy NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Indeks opuściła spółka Stalprodukt. Nan jej miejsce do indeksu weszła firma HUUUGE-S144. Największy udział w indeksie posiadają akcje firm PKO BP, PZU, PKN Orlen, Pekao i Dino Polska.

Dokonano także rewizji kwartalnej indeksów WIGtech i WIGtechTR, których wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz Beta ETF WIGtech. Z indeksu wypadły akcje spółki Betacom. Lista uczestników indeksu została uzupełniona o akcje 3R Games, Poltreg i PunkPirates, a udziały spółek Asseco Poland, CD Projekt, Cyfrowy Polsat oraz Orange Polska zostały ograniczone do 10 proc. Największy udział w posiadają – oprócz wyżej wymienionych – także akcje firm Livechat i Ten Square Games.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.