Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG-ESG i WIGtech

Po sesji giełdowej w dniu 16 czerwca 2023 r. została przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladuje jeden fundusz ETF notowany na warszawskim parkiecie (Beta ETF WIG20TR) oraz dwa krajowe fundusze indeksowe (PKO Akcji Rynku Polskiego (w 75%) i inPZU Akcje Polskie (w 70%)). Skład indeksu nie uległ zmianie. W ww. indeksach udział spółki PKN Orlen został ograniczony do 15 proc.

Przeprowadzono również korektę portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i trzy krajowe fundusze indeksowe (Ipopema m-Indeks FIO, inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)). Z indeksem pożegnała się spółka Polenergia, a na jej miejsce weszła spółka CI Games.

W ramach korekty kwartalnej zmieniły się także portfele indeksów sWIG80 i sWIG80TR, których wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz Beta ETF sWIG80TR. Indeks opuściła spółka CI Games, natomiast weszła do niego spółka Polenergia.

Po sesji w dniu 16 czerwca 2023 r. przeprowadzono również rewizję kwartalną portfela indeksu WIG-ESG (jego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania) oraz indeksu WIGtechTR (jego wyniki inwestycyjne naśladuje notowany na GPW w Warszawie fundusz Beta ETF WIGtech).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.