Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20, mWIG40, WIG-ESG i WIGtech

Po sesji giełdowej w dniu 17 września 2021 r. została przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladuje jeden fundusz ETF notowany na warszawskim parkiecie (Beta ETF WIG20TR) oraz dwa krajowe fundusze indeksowe (PKO Akcji Rynku Polskiego (w 75%) i inPZU Akcje Polskie (w 70%)). Skład portfela indeksu blue-chipów nie uległ zmianie. Największy udział w indeksie (według stanu na 17 września) posiadały akcje firm PKO BP (14,276%), Allegro (9,757%%), KGHM (8,998%) i PKN Orlen (8,652%).

Dokonano również korekty kwartalnej portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i trzy krajowe fundusze indeksowe (Ipopema m-Indeks FIO, inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)). Indeks średnich firm opuściła spółka Stalprodukt. Na jej miejsce weszły akcje spółki HUUUGE-S144. Największy udział w indeksie (według stanu na 17 września) posiadały akcje firm ING BSK (9,782%%), Kęty (7,829%), Kruk (7,316%) i mBank (6,615%).

Po sesji w dniu 17 września przeprowadzono także rewizję kwartalną portfela indeksu WIG-ESG, którego stopę zwrotu stara się odwzorowywać fundusz indeksowy NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Indeks opuściły spółki Echo i GTC. W skład indeksu weszły firmy Asbis i Mabion. Największy udział w indeksie (według stanu na 17 września) posiadały akcje firm PKO BP (9,731%), Allegro (7,645%), PZU (6,618%) i PKN Orlen (6,035%).

Przeprowadzono także rewizję kwartalną indeksów WIGtech i WIGtechTR, których wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz Beta ETF WIGtech notowany na GPW w Warszawie. Listy uczestników indeksu zostały uzupełnione o akcje spółek Quantum, Shoper, Skotan oraz Vercom, a udziały spółek Asseco Poland, CD Projekt, Cyfrowy Polsat oraz Orange Polska zostały ograniczone do 10 proc. Największy udział w indeksie (według stanu na 17 września) posiadały akcje firm Asseco Poland (11,335%), Orange Polska (11,031%), CD Projekt (10,917%) i Cyfrowy Polsat (10,314%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.