Skip to main content

Wyniki subskrypcji certyfikatów i rejestracja funduszu Beta ETF TBSP

Według opublikowanego w dniu wczorajszym raportu bieżącego funduszu Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ, w trakcie trwającej w dniach 25-26 października 2021 r. subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu złożono zapisy na 27 429 walorów po cenie 192,83 zł. Zapisy na certyfikaty złożyło 2 inwestorów instytucjonalnych. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 5 289 134,07 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją wyniósł 3,22 zł. Certyfikaty funduszu przydzielono inwestorom 2 listopada 2021 r.

W dniu 15 listopada 2021 r. fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1702.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.