Skip to main content

17 stycznia na GPW w Warszawie zadebiutuje fundusz Beta ETF TBSP

Uchwałą Nr 28/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF emitowane przez BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, w tym:

  • 27 429 tytułów uczestnictwa serii A;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF TBSP PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2021 r.

Z kolei Uchwałą Nr 38/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF TBSP PORTFELOWY FIZ:

  • 27 429 tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „„PLBTBSP00012” – z dniem 17 stycznia 2022 r.;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF TBSP PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją KNF z dnia 12 października 2021 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez KDPW pod kodem „„PLBTBSP00012”, jednak nie wcześniej niż z dniem 17 stycznia 2022 r.

Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF TBSP PORTFELOWY FIZ w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ETFBTBSP”.

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FIZ będzie pierwszym dłużnym funduszem ETF notowanym na GPW w Warszawie. Jednocześnie będzie to dziewiąty fundusz ETF Beta Securities Poland i jedenasty fundusz ETF znajdujący się w obrocie na GPW w Warszawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.