Skip to main content

Rozpoczęcie publikacji indeksu WIG140

  • Indeks WIG140 został wprowadzony przez GPW Benchmark w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego 
  • W skład portfela tego indeksu wchodzą akcje 140 spółek zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80
  • Nowy indeks jest  publikowany od 20 grudnia 2021 r. 

 Spółka GPW Benchmark od dzisiaj wprowadza do Rodziny Indeksów Giełdowych nowy indeks WIG140, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego. W skład portfela tego indeksu wejdą pakiety akcji 140 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.  

Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu. 

– Nowy indeks to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez inwestorów, ale też istotne uzupełnienie aktualnej oferty GPW Benchmark w zakresie wskaźników rynku kapitałowego. Dzięki WIG140 inwestorzy będą mogli jednocześnie śledzić koniunkturę w grupie największych, średnich i małych spółek giełdowych. Mamy też nadzieję, że nowy wskaźnik spotka się z szybkim zainteresowaniem ze strony inwestorów i dzięki temu w ofercie pojawią się instrumenty finansowe bazujące na WIG140. Intencją GPW Benchmark jest aktywnie dostosowywanie oferty indeksowej do zapotrzebowania rynkowego – mówi Zbigniew Minda, prezes Zarządu GPW Benchmark. 

Po sesji trzeciego piątku marca, czerwca, września i grudnia przeprowadzana będzie rewizja kwartalna portfela indeksu, której celem jest wyznaczenie nowego portfela indeksu oraz nowych akcji. W skład portfela indeksu po rewizji wchodzą akcje spółek, które po najbliższej korekcie kwartalnej lub rewizji rocznej wejdą w skład portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.  

W portfelu indeksu największy udział mają akcje banku PKO BP, koncernu paliwowego PKN ORLEN oraz firmy ubezpieczeniowej PZU. W sumie stanowią one blisko 22 proc. całego portfela indeksu. 

Tabela 1. 10 spółek o największym udziale w indeksie WIG140 

Lp.ISINNazwaKurs PLN(na 17.12.2021)PakietUdział(%)
1PLPKO0000016PKOBP41,9500794 355 0009,7341
2PLPKN0000018PKNORLEN72,9000289 049 0006,1553
3PLPZU0000011PZU35,7100568 305 0005,9282
4PLPEKAO00016PEKAO113,8000176 379 0005,8633
5PLKGHM000017KGHM142,2000136 410 0005,6663
6PLLPP0000011LPP17450,00001 045 0005,3267
7PLDINPL00011DINOPL347,500047 880 0004,8603
8LU2237380790ALLEGRO37,9150385 970 0004,2748
9PLOPTTC00011CDPROJEKT188,960070 572 0003,8954
10PLBZ00000044SANPL317,700033 308 0003,0911

Wartość bazowa indeksu w dniu 3 grudnia 2016 roku wynosiła 1000 punktów. Obecnie indeks kształtuje się na poziomie 1292 punktów, a więc jego stopa zwrotu w okresie ostatnich 5 lat wyniosła prawie 30%.

Wykres 1: Wartość indeksu WIG140 w latach 2016-2021

Treść „Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych” w wersji jednolitej, uwzględniająca nowe indeksy, dostępna jest tutaj.

3 Replies to “Rozpoczęcie publikacji indeksu WIG140”

  1. Przyznam, że nie rozumiem sensu ani potrzeby istnienia indeksu w takiej formule. Z moich wyliczeń wynika, że jego 73% to WIG20, 20% to mWIG40 a pozostałe zaledwie 7% to sWIG80. Czyli dostajemy kolejny indeks oparty właściwie na naszym topornym WIG20 będącym zaprzeczeniem inwestowania długoterminowego. Po co to komu? Czyżby Beta planowała kolejny ETF na szerszy rynek? To już chyba lepiej byłoby kupić sobie w równych proporcjach obecne ETF na 3 polskie indeksy, aby nie być 'uwiązanym’ do WIG20. Jeśli miałbym coś podpowiedzieć to chyba bardziej przydałby się nam szeroki indeks ale nie ważony kapitalizacją tylko z równymi udziałami. Taki WIG100 mający równe udziały 100 największych spółek, coś w rodzaju Stooq Poland All Stocks Price Index. Coś takiego mogłoby przyciągnąć więcej Polaków do inwestowania na lokalnym rynku bardziej niż tworzenie sztucznych wynalazków typu CEEplus.

    • Panie Marcinie, dziękuję bardzo za ten ciekawy komentarz. Zgodzę się, że na polskim rynku przydałby się ETF odwzorowujący wyniki inwestycyjne równoważonego indeksu akcyjnego obejmującego wybraną liczbę największych spółek notowanych na GPW w Warszawie (kwestią do dyskusji pozostaje ich liczba). Natomiast co do indeksu WIG140 to zgadzam się, że jest on zdominowany przez spółki z WIG20, ale mimo wszystko jest to jeden z najbardziej zdywersyfikowanych indeksów warszawskiej giełdy (po WIG i WIG-Poland). Myślę, że ewentualne stworzenie ETF-a pod ten indeks może okazać się interesującą propozycją dla tych inwestorów, którzy poprzez jedną transakcję (a nie kupno trzech ETF-ów) chcą uzyskać ekspozycję na duże, średnie i małe spółki z warszawskiego parkietu.

  2. Moim zdaniem problemem w wypadku WIG20 jest fakt że został zdominowany przez spółki skarbu państwa, wystarczy spojżeć na MWIG40TR żeby stwierdzić że z polskimi firmami nie jest tak źle i da się na nich zarobić ale trzeba usunąć z indeksu albo chociaż zmarginalizować udział spółek skarbu państwa. Powinny powstać w Polsce indeksy a w domyśle również fundusze ETF na indeksy Ex-state i wtedy jestem przekonany że taki ETF na WIG140 ex state dałby zarobić w dłuższym terminie.

Twój email nie zostanie opublikowany.