Skip to main content

Okresowa zmiana portfela TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 października 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji.

Portfel indeksu opuściła obligacja serii OK0521. Ponadto w indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS1021, DS1030, PS0425 i PS0721. Skład portfela indeksu według stanu na 27 października 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.