Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 28 lutego 2022 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). Indeks opuściły obligacje serii WS0922, natomiast w jego skład właczone zostały obligacje serii DS0432. Ponadto w portfelu indeksu zmieniła się liczba obligacji serii PS0123.

Skład portfela indeksu według stanu na 23 lutego 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.